Nov 22 2013

Primitive Fishing Video

Published by at 10:05 pm under Expeditions and Experiences

I’ve made a new semi-instructional video on how to catch spawning trout by very simple means. Enjoy!

 

 

If you like this post, please donate in Bitcoins: 1CBQGGtMpy1UwFxQqZF28dGhiecyRPsz5

 

Regards
Torjus

Get my book "Traditional Trout Fishing: Fishing for Survival in the North (Volume 1)
".


5 responses so far

5 Responses to “Primitive Fishing Video”

 1. Truttaon 25 Nov 2013 at 11:26 am

  Cool film.
  But wouldnt catching spawning trout in a running stream be illigal? At least after sept. 15?

 2. Torjus Gaarenon 25 Nov 2013 at 11:39 am

  Never heard about that rule. I know there are local restrictions some places. Never heard about that here. No need, the streams are overflowing with fish.

 3. Skaukrafton 25 Nov 2013 at 3:22 pm

  Det er nok riktig det.
  Fiske og fangst av gytende ørret i rennende vann er forbudt, og det er fylkesmannens miljøvernavdeling som fastsetter dato, det varierer litt mellom de nordligste og sørligste fylkene, men fredingen starter typisk rundt 15 september.
  Dette er å anse som faunakriminalitet og straffes med bøter og inndragning av utstyr (med mindre fylkesmannen har gitt særskilt tillatelse). At du, som lever og preker som du gjør ikke har hørt om dette synes jeg er rart.

  At bekkene flommer over av fisk i gytetiden er kanskje ikke så rart i og med den går opp fra sjøene og vannene for å gyte.
  En ting er at det er forbudt, en annen ting er at det er dårlig forvaltning av fiskestammen. Gåttefisk er som regel ikke særlig god mat heller, la den heller få gyte i fred og produsere mere mat for fremtiden.

  Jeg likte filmen og metodene dine, men å ta så mye gåttefisk ut av en så liten bekk synes jeg bare er uansvarlig og kunskapsløst.

 4. Torjus Gaarenon 25 Nov 2013 at 5:16 pm

  Beklager, men dette har du nok ikkje peiling på. Juridisk har du nok sikkert rett. Juss interesserar meg minimalt, så lenge eg handlar til det beste for landet.

  Tek opp 3-4000 aure i året i desse vatna. Over halvparten på forskjellige bekkar. I ein bekk som er litt større enn denne tok me opp over 1500 aurar eit år og det er framleis enorme mengder fisk kvar haust på denne bekken.

  Kan garantert ta ut over 400 fisk i den bekkjen eg fiska på i året utan at det vil påverke bestanden negativt.

  Har ekstremt god peiling på forvaltning av aure, så dette treng du ikkje bekymre deg over. Utan min insats hadde det vore enda meir preg av tusenbrødrar i desse vatna. 🙂

  Det lokale fiskelaget stiller med not til oppfisking og har aldri vore anna enn positive.

 5. Oleon 05 Dec 2013 at 11:57 am

  Du får dette til å se alt for lett ut! 😉 Særlig håndfiskinga syntes jeg var vanskelig, fikk kontakt med masse fisk, men de var ikke særlig glad i kosen min.

  Kan også stille meg bak Torjus når det gjelder forvaltninga. Etter å ha vært i det aktuelle vannet er det helt tydelig at gyteforholdene er alt for gode, så rekrutteringa blir alt for høy til å holde en sunn bestand av fisk. Jeg vil tro at uansett hvor mye gytefisk Torjus klarer å ta ut vil fortsatt de talløse gytebekkene produsere mer yngel enn hva vannet klarer å huse en sunn bestand av. Snittstørrelsen er veldig lav, det er mye parasitter i fisken og jeg synes det er helt klart at vannet har godt av å tynnes aktivt så mye som mulig. Når fisken i tillegg benyttes til mat synes jeg dette er god forvatning.

  Når det er sagt så kan det godt tenkes Torjus på er på tynn is rent juridisk, men det får heller være. Kan vanskelig se at noen skal ta seg bryet med å lage en sak på noe som helt klart er til bestandens beste. Oppfordrer selvfølgelig ikke til kriminalitet, og jeg kommer ikke til å benytte de samme metodene i Oslomarka hvor realiteten er en helt annet, men jeg har utelukkende god samvittighet for å ha vært med å plukke ut litt gytefisk fra bekkene her..

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.